Feedback 2024: Opinia studenților despre UAIC

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași demarează procesul de culegere a feedbackului de la studenți prin intermediul sondajului de satisfacție 2024! Studenții sunt invitați să-și exprime opiniile cu privire la calitatea serviciilor oferite de instituție, completând formularul online: http://bit.ly/satisfactie-uaic.

Sondajul este realizat anual, cu scopul de a evalua sistematic percepțiile studenților și de a înțelege mai bine așteptările acestora față de UAIC. Este esențial pentru conducerea universității să cunoască aceste aspecte, pentru a îmbunătăți interacțiunile cu studenții la nivelul facultăților și bibliotecilor, oferta de cursuri pentru dezvoltare personală și profesională, condițiile de cazare în cămine și pentru a se alinia mai bine la nevoile studenților.Prin intermediul sondajului, studenții au ocazia de a transmite un mesaj direct și anonim către universitate. Sunt mulțumiți? Au sugestii de îmbunătățire? Răspunsurile pot genera schimbări! Cu cât există mai multe răspunsuri, cu atât vocea studenților va fi mai puternică, iar schimbările vor fi mai vizibile.

Chestionarul investighează în detaliu aspectele legate de programul educațional al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Studenții sunt întrebați despre relevanța cursurilor pentru specializarea aleasă, flexibilitatea traseului de învățare, oportunitățile de studiu în străinătate, raportul dintre obligațiile academice și timpul liber. De asemenea, sunt evaluate disponibilitatea profesorilor, sprijinul tutorilor, adaptarea conținuturilor la cerințele pieței muncii, oferta de cursuri opționale, corectitudinea criteriilor de evaluare, metodele de predare-învățare, practica de specialitate și procedurile de contestare a notelor. Facilitățile oferite de universitate, cum ar fi spațiile pentru activități didactice, dotarea tehnică, accesul la internet și reprezentarea intereselor studențești sunt, de asemenea, luate în calcul.

În plus față de aspectele academice, chestionarul acoperă și serviciile studențești oferite de universitate. Sunt evaluate serviciile de consiliere în carieră, serviciile medicale, administrative, de cămin și de cantină. Chestionarul explorează gradul de mulțumire al studenților față de aceste servicii și importanța acordată diferitelor aspecte. De asemenea, sunt abordate subiecte precum implicarea studenților în activități extracurriculare, cercetare, voluntariat, facilități sportive și activitatea organizațiilor studențești din campus.
Sondajul este realizat anual, iar datele colectate sunt analizate de Serviciul pentru Studenți și Absolvenți al UAIC.

Sondajul de satisfacție poate fi completat accesând linkul: http://bit.ly/satisfactie-uaic