Poveste. De Gheorghe Mustață

Gheorghe_Mustata

Născut la 6 martie 1938 la Adjudu – Vechi, jud. Vrancea. Școala primara am facut-o la Adjudu-Vechi, gimnaziul la Adjud și liceul la Tecuci. În 1957 am devenit student la Facultatea de Științe Naturale – Geografie, Secția Zoologie. După absolvire, în 1962, am fost încadrat ca preparator la Caterda de Zoologie, la Prof. dr. Mihai Constantineanu. M-am specializat în domeniul Entomologiei, iar în 1974 mi-am susținut doctoratul în acest domeniu la prof. dr. Mihai Constantineanu. În perioada 1971 – 1979 am funcționat ca lector la Institutul de Perfecționare a Personalului Didactic devenind metodist ,specialist în metodica predării biologiei. În 1979 am revenit ca lector la Catedra de Zoolgie a Facultății de Biologie – Geografie. Am predat mai multe discipline: Entomologie, Biologia dăunătorilor animali, Hidrobiologie și Biologie marină. Am mai introdus cursurile de: Antropologie, Saprobiolofie, Filigenetică animală. Toate aceste cursuri au fost acoperite cu manuale universitare. Am funcționat ca Șef al Catedrei de Zoologie – Ecologie, ca decan al Facultății de Biologie și ca Secretar științific al Senatului în două legislaturi. Am fost, în perioada 1990 – 2008 ,director al Stațiunii Biologice Marine “Ioan Borcea” de la Agigea, care aparține Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Am acționat în vederea recuperării acestei Stațiuni și a repunerii ei în funcțiune atât pentru studenți cât și pentru cercetările de Biologie marină. Sunt membru Titular al Academiei Oamenilor de Știință din România și Secretar științific al Filialei Iași. Soția mea este conf. dr. la Facultatea de Biologie, iar feciorul meu, Georgian Tiberiu este medic Psihiatru în Statele Unite. Pentru cei interesați am publicat mai multe cărți de evolutionism și de evoluția omului. În momentul de față sunt pensionar, profesor asociat și conducător de doctorat.