Masa rotundă cu angajatorii

Data și locația desfășurării: 3 februarie 2010, Sala Senat a Universității “Alexandru Ioan Cuza”;

Participanți: 40 de organizații locale;

Descriere: stabilirea în echipe de lucru a criteriilor de selecţie a studenţilor  în stagiile de practică, competenţele specifice fiecărui domeniu care vor fi dezvoltate prin practică, precum şi activităţile pe care studenţii le vor desfăşura în organizaţii.

Scop: inserția studenților pe piața muncii prin intermediul stagiilor de practică.

Rezultate:

  • 40 invitaţii trimise angajatorilor locali;
  • 40 organizaţii participante;
  • 15 tutori UAIC;
  • 15 fişe de competenţe/ seturi de propuneri cuprinzând criterii de selecţie specifice fiecărei facultăţi, competenţe, activităţi.

Galerie foto: fotografii din cadrul evenimentului

Eveniment desfăşurat în cadrul proiectului “Stagii de pregătire practică şi activităţi de stimulare a inserţiei pe piaţa muncii pentru studenţi şi absolvenţi”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Anunță-ți și prietenii!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Your email address will not be published. Required fields are marked *