PROIECT Tempus „Network for Student Counselling Management”

Perioada: Noiembrie 1999 – Octombrie 2001

Formarea personalului calificat pentru lucrul în cadrul centrului de carieră a continuat cu proiectul „Network for Student Counselling Management”.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a fost partener în cadrul reţelei formate din: Universitatea Politehnică din Bucureşti, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Gent (Belgia) şi Universitatea din Lund (Suedia), având drept coordonator al proiectului Universitatea din Bucureşti.

Obiectivul acestui proiect a fost acela de a forma personalul specializat în managementul consilierii profesionale prin exemple de bună practică.

Principalele acţiuni s-au centrat pe organizarea de activităţi model (târguri educaţionale şi ocupaţionale), au avut loc întâlniri pentru diseminarea practicilor de consiliere precum şi traininguri practice pentru realizarea unui site de prezentare a centrelor de carieră.

Organizarea târgului educaţional din 14 aprilie 2000 pentru elevii din liceu, cu scopul de a-i informa asupra ofertelor educaţionale disponibile în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, a fost o activitate extrem de utilă pentru dezvoltarea activităţii CIPO şi, după cum unii poate ştiţi, a devenit o tradiţie păstrată până în anul 2010.

PROIECT Tempus „Student Information and Counselling Center”

Perioada: Aprilie 1996 – Iunie 1997

Povestea Centrului de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) începe odată cu implementarea proiectului Tempus „Student Information and Counselling Center”. Acesta a fost coordonat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și a avut ca parteneri Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea de Vest din Timişoara.

Scopul acestui proiect a fost acela de a crea centre de informare şi consiliere pentru studenţii din cele patru universităţi. Aceste centre trebuiau să asiste peste 70 000 de studenţi în tranziţia de la şcoală către piaţa muncii, să ajute peste 20 000 de absolvenţi în încadrarea în piaţa muncii, în contextul unei situaţii economice fluctuante. De asemenea, proiectul prevedea şi o colaborare între centrele de carieră şi sectorul privat şi cel non-privat în ceea ce priveşte recrutarea de personal din rândurile studenţilor şi absolvenţilor.

Din serviciile oferite de către centrele de carieră amintim: servicii de angajare (atât pentru studenţii-potențiali angajaţi cât şi pentru angajatori), servicii de consiliere în carieră (prin oferirea de asistenţă în elaborarea planului de carieră, personalizarea obiectivelor în carieră şi strategii de găsire şi obţinere a unui job).

O altă activitate în cadrul proiectului a fost acela de a crea o bază de date cu locuri de muncă disponibile şi oferirea de asistenţă angajatorilor care doreau să facă selecţie de personal direct din rândurile studenţilor.

Un alt scop al acestor centre era acela de a uşura tranziţia din băncile şcolii către locul de muncă prin promovarea voluntariatului, joburilor de tip part-time şi a internshipurilor în rândul studenților.

O componentă importantă în activitatea centrelor de carieră urma să fie aceea de informare cu privire la bursele interne şi externe ale universităţilor precum şi cea de informare şi asistenţă oferită studenţilor şi organizaţiilor acestora în organizarea unor evenimente de tip social şi cultural.

Implementarea proiectului s-a făcut pe baza schimburilor de practică cu Centrul de Carieră din cadrul Universităţii din Bristol (Marea Britanie), cu Deutsches Studentenwerk (Germania) şi Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions (Franţa).

Succesul de care s-a bucurat acest proiect după implementare a făcut ca exemplul înfiinţării unor centre de carieră să fie urmat şi de alte universităţi din ţară.

Aşadar, începând cu ianuarie 1997, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” funcţionează fără întrerupere „Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament” cunoscut şi sub denumirea de Centrul de Carieră.

Centrul Regional pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului în rândul tinerilor

Data și locația desfășurării: iunie – iulie 2010, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”

Participanți: studenți în anul al II-lea sau al III-lea la studii de licenţă, studenți la masterat, studenți la doctorat, absolvenți de studii de licenţă la UAIC de cel mult trei ani;

Descriere:

  • studiu pentru identificarea abilităților necesare unui antreprenor;
  • training-uri pe teme de antreprenoriat;
  • concurs de planuri de afaceri;
  • ghidul “ABC-ul în afaceri”;
  • consultanță antreprenorială.

Scop: intermedierea legăturii dintre actualii și viitorii antreprenori;

Rezultate: idei de afaceri propuse:

  • un stand de sucuri naturale;
  • primul sistem centralizat de rezervări din România;
  • o salină artificială în oraș;
  • ceainărie.

Proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

PROIECT Leonardo da Vinci – „Consolidarea abilităţilor studenţilor la psihologie în domeniul educaţiei timpurii”

Perioada: martie 2007 – octombrie 2008

Parteneri: INSUP FORMACION – Bordeaux Franţa; Agencia Europea de Congresos – Granada, Spania; Karriere Club – Viena, Austria

Prin proiectul „Consolidarea abilităţilor studenţilor la psihologie în domeniul educaţiei timpurii”, 15 studenţi din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei au beneficiat de stagii de practică la unul din cei 3 parteneri internaţionali.

Scopul proiectului a fost acela de a-i familiariza pe studenţi cu noi practici şi metode de lucru în educaţia timpurie.

 Studenţii au trecut printr-un proces de selecţie bazat pe depunerea unor dosare de candidatură (ce conţineau copii ale actelor de studii, CV, scrisoare de motivaţie, scrisoare de recomandare, certificat de competenţă lingvistică, proiect individual) şi apoi un interviu.

Stagiile de practică au avut o durată de 3 luni şi s-au desfăşurat în cadrul grădiniţelor din Bordeaux (Franţa), Granada (Spania) şi Viena (Austria). Studenţii au beneficiat de cursuri de limbă şi cultură specifică ţării în care şi-au desfăşurat stagiul,  precum şi de instruire la locul de muncă şi au avut la dispoziţie un mentor care i-a ghidat prin procesul de învăţare pe parcursul perioadei de practică.

PROIECT Leonardo da Vinci – „Îmbunătăţirea competenţelor studenţilor din ultimul an din domeniul juridic prin experienţa europeană”

Perioada: decembrie 2006- iunie 2007

Parteneri: Karriere club – Viena, Austria; INSUP Formacion – Bordeaux, Franta; Albatros & Deltha Consulting SL – Malaga, Spania.

Prin proiectul „Îmbunătăţirea competenţelor studenţilor din ultimul an din domeniul juridic prin experienţa europeană” s-a urmărit creşterea competenţelor practice ale studenţilor din anii terminali ai Facultăţii de Drept. Lipsa pregătirii practice a studenţilor din acest domeniu, respectiv dificultatea de a se integra în piaţa muncii, au fost necesităţile care au determinat scrierea şi implementarea acestui proiect.

De asemenea, nevoia de aliniere a standardelor de lucru în domeniul juridic la cel european (odată cu integrarea în Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007) a făcut ca nevoia de instruire practică pentru aceşti studenţi să fie îndeplinită prin aceste stagii de 3 luni în cadrul firmelor din Franţa, Spania şi Austria.

Studenţii au trecut printr-un proces de selecţie bazat pe depunerea unor dosare de candidatură (ce conţineau copii ale actelor de studii, CV, scrisoare de motivaţie, scrisoare de recomandare, certificat de competenţă lingvistică, proiect individual) şi apoi un interviu.

Cei 15 beneficiari ai acestui proiect au luat parte la cursuri de limba şi cultura din ţara în care şi-au făcut practică, primind la sfârşitul cursului un certificat de limbă străină. Stagiile de practică s-au desfăşurat în cadrul firmelor de avocatură sau a departamentelor juridice din diverse organizaţii.

Impactul pe care stagiile le-au avut asupra beneficiarilor se referă nu doar la dezvoltarea abilităţilor profesionale, ci şi a celor personale, prin creşterea încrederii în forţele proprii.

Prin acest proiect, Centrul de Carieră a deschis noi perspective de colaborare la nivel internaţional şi le-a oferit studenţilor beneficiari şansa de a trăi o experienţă de învăţare practică într-un mediu de lucru diferit de cel naţional.