Proiectul “Califică-te pentru viitor!” – Rezultate

Proiectul “Califică-te pentru viitor!” a avut drept obiectiv general creșterea nivelului de calificare a persoanelor de pe piața muncii
din Regiunea Nord-Est a României în vederea obținerii unei calificări complete și actuale, corelată cu cerințele pieței muncii.
Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Plăţi şi Inspecţii Sociale Iași, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritară 2 “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.3. “Acces și participare la formarea profesională continuă.”

Broșura de diseminare, în care sunt menționate rezultatele obținute, informații punctuale despre formarea profesională continuă, precum și testimoniale din partea beneficiarilor cursurilor și serviciilor oferite prin proiect poate fi răsfoită la acest link: http://dl.transfer.ro/CPV_-_Brosura_de_diseminare_a_rezultatelor-transfer_ro-13may-39a200.pdf.

Anunță-ți și prietenii!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Your email address will not be published. Required fields are marked *