PROIECT Tempus „Student Information and Counselling Center”

Perioada: Aprilie 1996 – Iunie 1997

Povestea Centrului de Informare Profesională, Orientare în Carieră şi Plasament (CIPO) începe odată cu implementarea proiectului Tempus „Student Information and Counselling Center”. Acesta a fost coordonat de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și a avut ca parteneri Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea de Vest din Timişoara.

Scopul acestui proiect a fost acela de a crea centre de informare şi consiliere pentru studenţii din cele patru universităţi. Aceste centre trebuiau să asiste peste 70 000 de studenţi în tranziţia de la şcoală către piaţa muncii, să ajute peste 20 000 de absolvenţi în încadrarea în piaţa muncii, în contextul unei situaţii economice fluctuante. De asemenea, proiectul prevedea şi o colaborare între centrele de carieră şi sectorul privat şi cel non-privat în ceea ce priveşte recrutarea de personal din rândurile studenţilor şi absolvenţilor.

Din serviciile oferite de către centrele de carieră amintim: servicii de angajare (atât pentru studenţii-potențiali angajaţi cât şi pentru angajatori), servicii de consiliere în carieră (prin oferirea de asistenţă în elaborarea planului de carieră, personalizarea obiectivelor în carieră şi strategii de găsire şi obţinere a unui job).

O altă activitate în cadrul proiectului a fost acela de a crea o bază de date cu locuri de muncă disponibile şi oferirea de asistenţă angajatorilor care doreau să facă selecţie de personal direct din rândurile studenţilor.

Un alt scop al acestor centre era acela de a uşura tranziţia din băncile şcolii către locul de muncă prin promovarea voluntariatului, joburilor de tip part-time şi a internshipurilor în rândul studenților.

O componentă importantă în activitatea centrelor de carieră urma să fie aceea de informare cu privire la bursele interne şi externe ale universităţilor precum şi cea de informare şi asistenţă oferită studenţilor şi organizaţiilor acestora în organizarea unor evenimente de tip social şi cultural.

Implementarea proiectului s-a făcut pe baza schimburilor de practică cu Centrul de Carieră din cadrul Universităţii din Bristol (Marea Britanie), cu Deutsches Studentenwerk (Germania) şi Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions (Franţa).

Succesul de care s-a bucurat acest proiect după implementare a făcut ca exemplul înfiinţării unor centre de carieră să fie urmat şi de alte universităţi din ţară.

Aşadar, începând cu ianuarie 1997, în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” funcţionează fără întrerupere „Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament” cunoscut şi sub denumirea de Centrul de Carieră.

Anunță-ți și prietenii!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Your email address will not be published. Required fields are marked *