PROIECT Leonardo da Vinci – „Consolidarea abilităţilor studenţilor la psihologie în domeniul educaţiei timpurii”

Perioada: martie 2007 – octombrie 2008

Parteneri: INSUP FORMACION – Bordeaux Franţa; Agencia Europea de Congresos – Granada, Spania; Karriere Club – Viena, Austria

Prin proiectul „Consolidarea abilităţilor studenţilor la psihologie în domeniul educaţiei timpurii”, 15 studenţi din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei au beneficiat de stagii de practică la unul din cei 3 parteneri internaţionali.

Scopul proiectului a fost acela de a-i familiariza pe studenţi cu noi practici şi metode de lucru în educaţia timpurie.

 Studenţii au trecut printr-un proces de selecţie bazat pe depunerea unor dosare de candidatură (ce conţineau copii ale actelor de studii, CV, scrisoare de motivaţie, scrisoare de recomandare, certificat de competenţă lingvistică, proiect individual) şi apoi un interviu.

Stagiile de practică au avut o durată de 3 luni şi s-au desfăşurat în cadrul grădiniţelor din Bordeaux (Franţa), Granada (Spania) şi Viena (Austria). Studenţii au beneficiat de cursuri de limbă şi cultură specifică ţării în care şi-au desfăşurat stagiul,  precum şi de instruire la locul de muncă şi au avut la dispoziţie un mentor care i-a ghidat prin procesul de învăţare pe parcursul perioadei de practică.

Anunță-ți și prietenii!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Your email address will not be published. Required fields are marked *