PROIECT Leonardo da Vinci – „Îmbunătăţirea competenţelor studenţilor din ultimul an din domeniul juridic prin experienţa europeană”

Perioada: decembrie 2006- iunie 2007

Parteneri: Karriere club – Viena, Austria; INSUP Formacion – Bordeaux, Franta; Albatros & Deltha Consulting SL – Malaga, Spania.

Prin proiectul „Îmbunătăţirea competenţelor studenţilor din ultimul an din domeniul juridic prin experienţa europeană” s-a urmărit creşterea competenţelor practice ale studenţilor din anii terminali ai Facultăţii de Drept. Lipsa pregătirii practice a studenţilor din acest domeniu, respectiv dificultatea de a se integra în piaţa muncii, au fost necesităţile care au determinat scrierea şi implementarea acestui proiect.

De asemenea, nevoia de aliniere a standardelor de lucru în domeniul juridic la cel european (odată cu integrarea în Uniunea Europeană de la 1 ianuarie 2007) a făcut ca nevoia de instruire practică pentru aceşti studenţi să fie îndeplinită prin aceste stagii de 3 luni în cadrul firmelor din Franţa, Spania şi Austria.

Studenţii au trecut printr-un proces de selecţie bazat pe depunerea unor dosare de candidatură (ce conţineau copii ale actelor de studii, CV, scrisoare de motivaţie, scrisoare de recomandare, certificat de competenţă lingvistică, proiect individual) şi apoi un interviu.

Cei 15 beneficiari ai acestui proiect au luat parte la cursuri de limba şi cultura din ţara în care şi-au făcut practică, primind la sfârşitul cursului un certificat de limbă străină. Stagiile de practică s-au desfăşurat în cadrul firmelor de avocatură sau a departamentelor juridice din diverse organizaţii.

Impactul pe care stagiile le-au avut asupra beneficiarilor se referă nu doar la dezvoltarea abilităţilor profesionale, ci şi a celor personale, prin creşterea încrederii în forţele proprii.

Prin acest proiect, Centrul de Carieră a deschis noi perspective de colaborare la nivel internaţional şi le-a oferit studenţilor beneficiari şansa de a trăi o experienţă de învăţare practică într-un mediu de lucru diferit de cel naţional.

Anunță-ți și prietenii!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Your email address will not be published. Required fields are marked *