PROIECT Leonardo da Vinci – „Dezvoltarea abilităţilor tinerilor absolvenţi care lucrează sau vor lucra în domeniul consilerii, prin mobilităţi europene”

Perioada: august 2004 – iunie 2005

Parteneri locali: Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică (CJAP)

Parteneri internaţionali: APRECA – Paris, FranţA, ONECA- Sevilla, Spania

Odată cu înfiinţarea Centrului de carieră, nevoia de personal pregătit corespunzător pentru a oferi servicii de carieră a determinat implementarea unui proiect Leonardo da Vinci pentru a le oferi tinerilor absolvenţi, care lucrau sau doreau să lucreze în domeniul consilierii, posibilitatea desfăşurării unui stagiu de practică la unul din partenerii internaţionali.

Au fost 12 beneficiari ai acestui proiect, fiecare din ei desfăşurând stagii de practică de câte 9 săptămâni în Franţa sau Spania. Activităţile la care au luat parte au fost cele de instruire la locul de muncă, scrierea şi implementarea unor proiecte individuale pe parcursul şederii lor, precum şi desfăşurarea unor activităţi de diseminare a informaţiei odată întorşi în ţară.

Profilul befeficiarilor prevedea ca aceştia să aibă studii în domeniul managementului resurselor umane, a asistenţei sociale sau a psihologiei, cu competenţe de consiliere dobândite în urma desfăşurării unor cursuri sau internship-uri.

Anunță-ți și prietenii!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Your email address will not be published. Required fields are marked *